SKFK Dalmåsarna

Dalmåsarnas styrelse

Ordförande: Erik Jörg, Tlf: 072-2200395, E-mail: erik@jorg.se
Vice ordförande:
Johan Eriksson
Kassör: Daniel Holback
Sekreterare:
Sara Andersson
Säkerhetsansvarig:
Bengt Burman
Matrialansvarig:
Lars Liljeberg
Utbildningskontakt:
Thomas Lovén
Motoransvarig:
Henke Danielsson
Revisor:
Martin Gustavsson
Elevkontakt:
Mats Nygren, Tlf: 070-202 45 68
Valberedning:
Kent ”Major Tom” Rylander

Klubbinfo

SkFK Dalmåsarna – Flygsport
Föreningsnummer:
 38831-47
Postadress:
Erik Jörg, Mejerivägen 2 65560 Molkom
Telefon:
 0722200395
E-post: erik@jorg.se
Hemsida: https://www.dalmasarna.com
Bankgiro: 5574-5772
Organisationsnummer: 802463-1569
Föreningens hemsida: SkFK Dalmåsarna – Flygsport