SKFK Dalmåsarna

Dalmåsarnas styrelse

Ordförande: Erik Jörg, 072-2200395, erik@jorg.se
Vice ordförande:
Tomas Tällberg
Sekreterare:
Maja Björklin
Kassör/Motoransvarig: Henke Danielsson
Materialansvarig:
Lars Liljeberg
Säkerhetsansvarig/Valberedning: 
Bengt Burman
Revisor/Valberedning:
Kent Rylander
Elevkontakt: 
Fredrik Hedberg, 073-7417915, paragliding@fredrikhedberg.se

Klubbinfo

SkFK Dalmåsarna – Flygsport
Föreningsnummer:
 38831-47
Postadress:
Erik Jörg, Mejerivägen 2 65560 Molkom
Telefon:
 0722200395
E-post: erik@jorg.se
Hemsida: https://www.dalmasarna.com
Bankgiro: 5574-5772
Organisationsnummer: 802463-1569
Föreningens hemsida: SkFK Dalmåsarna – Flygsport