SKFK Dalmåsarna

Dalmåsarnas styrelse

Ordförande: Maja Björklin, Tel: 0730735892, Epost: maja.bjorklin@gmail.com
Vice ordförande:
Tomas Tällberg, Tel: 0703746277
Sekreterare:
Rebecca Smitz
Kassör: Henrik Danielsson
Ledamöter:
Mats Nygren, Lars Liljeberg, Bengt Burman

Klubbinfo

SkFK Dalmåsarna – Flygsport
Föreningsnummer:
 38831-47
Postadress:
Erik Jörg, Mejerivägen 2 65560 Molkom
Hemsida: https://www.dalmasarna.com
Bankgiro: 5574-5772
Organisationsnummer: 802463-1569
Föreningens hemsida: SkFK Dalmåsarna – Flygsport